Кућни ред – Хотела Рајска Бања

-Хотел не сноси одговорност за било које оштећење и губитак Ваших личних ствари, али Вас молимо да све изгубљене и пронађене ствари одмах пријавите рецепцији. Молимо Вас пре напуштања хотела проверите да ли сте понели документа и све дргоцености са собом.

-Собе могу користити само гости који су прописно пријављени на рецепцији хотела, за шта је потребан лични документ.

-Није допуштено у хотел уносити експозив, оружје, запаљиве материјале и сотале хемикалије опасне по околину.

-Није дозвољено уношење хране у хотел. Хотел задржава право да унешену храну уклони.

-Коришћење пегли, решоа, електричних грејалица и других грејних тела није дозвољено.

-Посете које гости примају у својим собама морају да се пријаве и евидентирају на рецепцији хотела, за шта је потребан важећи лични документ. Посете су дозвољено до 20:00 а уколико се посета настави након 20:00 наплаћује се додатни износ од 1,000.00 динара, као доплата за новог госта.

-Плаћање се врши у динарима, по званичном средњем курсу Народне Банке Србије на дан доласка госта.

-Гости су у обавези да надокнаде штету коју су проузроковали или начинили.

-Собе су на раполагању гостима и могу се користити од 12:00 на дан доласка, до 10:00 на дан одласка.

-У свим собама пушење није дозвољено. Хотел задржава право да у случају пушења у соби и осталим просторијама хотела у којима је забрањено пушење, наплати износ од 10,000.00 динара, обзиром да је хотел у случају кршења ове забране одговоран пред законом.

-Узнемиравање других гостију хотела није дозвољено. Хотел задржава право отказа даљег боравка госту које је узнемиравао друге госте или на други начин повредио прописани Кућни ред.

-Дорућак се служи сваког дана од 8:00 до 10:00 у ресторану хотела, ручак од 13:00 до 15:00 и вечера од 18:00 до 20:00 часова.

-Постељна се мења сваког трећег дана, пешкири свкодневно. Уколико не желите да спремачица улази у собу обавезно обавестите рецепцију.

-Ако у току Вашег боравка, из било ког разлога морате да се одјавите из хотела раније, потребно је да рецепцију обавестите 24 сата раније или ће у противном бити наплаћено још једно ноћење са доручком.

-У Вашем мини бару се налазе разна пића, Молимо Вас да на рецепцији пријавите потрошњу мини бара.

-Трошкове коришћења мини бара обрачунавамо према приложеном ценовнику. Рачун плађате на рецепцији.

-У целом хотелу једоступан бесплатан приступ  интернету.

-У слаучају да се гост одлучи за паркинг, хотел нес носи одговорност за сигурност возила.

-Молимо вас да евентуалне неправилности, кварове или приговоре на услове, пријавите рецепцији.

Почетком коришћења смештаја подрзумева се да је гост упознат са кућним редом хотела.